ลิงก์เข้าห้องเรียน Google Meet : ห้องประจำชั้น

เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลโรงเรียน ...เปิดใช้งาน หรือรีเซ็ตรหัสอีเมลโรงเรียนได้ที่ https://id.nssc.ac.th/

หากมีปัญหาไม่สามารถล็อกอินได้ กรุณาติดต่อ FB Inbox โรงเรียนนครสวรรค์ >> https://m.me/NakhonsawanSchool

หมายเหตุ : ในรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ/ใข้ห้องปฏิบัติการ ไม่มีการถ่ายทอดสอนออนไลน์ นักเรียนติดต่อรับใบงานจากครูผู้สอน