เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลประจำวันของนักเรียน กลุ่มงานต่างๆ ของโรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่ งานกิจการนักเรียน งานวิชาการ และงานอนามัย ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ NSSC One Stop Check-In ทั้งนักเรียนที่เรียน Online และมาเรียนแบบ On Site

หากพบปัญหาในการเช็คอิน ติดต่อสอบถามได้ที่ FB: Inbox โรงเรียนนครสวรรค์ (คลิก)

หมายเหตุ : ในรายวิชาที่เป็นการปฏิบัติ/ใช้ห้องปฏิบัติการ ไม่มีการถ่ายทอดสอนออนไลน์ นักเรียนติดต่อรับใบงานจากครูผู้สอน